Nästa Bazar äger rum den 9-10 februari 2017 i Kulturhuset i Stockholm.

Bazaren 2016

Totalt kom det...

  • 7 906 besökare till rekryteringsavdelningen
  • 4 640 besökare till utbildningsavdelningen
  • 2 600 besökare till Café Starta Eget.

Här ser du utställare som deltog på Bazaren 2016.

Dokumentation från seminarium om byggsektorn.