Utbildning

I utbildningsdelen träffar du universitet, högskolor, yrkesgymnasier, folkhögskolor och andra som håller utbildningar. På plats finns också myndigheter och organisationer som hanterar studiemedel, antagning och validering.

Utställare

  • Sfx – Svenska för yrkesutbildade – www.sfx-yrke.se
  • Sfy C3L Tyresö kommun - Svenska för yrkesutbildade – www.c3l.se 

 Content Editor