Starta Eget seminarier 2018

De här seminarierna kunde du gå på 2018.

Funderar du på att starta eget?

Kom och lyssna på NyföretagarCentrums duktiga rådgivare som berättar om hur du exempelvis hittar kunder, prissättning, marknadsföring,budget och vad du ska tänka på när det gäller lagar och regler samt mycket mer.

Arr: NyföretagarCentrum

 

Starting up a business

Are you in the process of starting up a business? Welcome to a seminar that will help you prepare for the registration of your business. The seminar is also suitable if you have already started up your business and want basic information on taxes and social contributions.

Organized by: The Swedish Tax Agency; Skatteverket

 

Från idé till förverkligande utan skuldsättning

Vi hjälper företag och personer som har en idé att få ekonomiska medel för att förverkliga såväl idé som projektidé. Utan skuldsättning.  Vi hjälper till med att utveckla en projektplan och därefter med att söka medel för att finansiera projektet och vi bidrar även med slutredovisningen för hur beviljade medel har använts.

Arr: Radix Kompetens

 

Starta företag: Kort om skatter och avgifter

Skatteverket berättar hur du registrerar ditt företag och ger en kort introduktion om de skatter som är aktuella för dig och ditt företag.

Arr: Skatteverket

 

Samarbeta och starta företag tillsammans!

Ska du starta företag tillsammans med andra eller är du egen och funderar på att samverka? Coompanions erfarna företagsrådgivare informerar och rådger om möjligheterna med samverkan, ger praktiska exempel samt informerar om passande företagsformer och avtal.

Arr: Coompanion

 

Almi snabbspår för nyanlända entreprenörer i Stockholm

Almi snabbspår projekt är ett projekt som finansieras av Tillväxtverket och som riktar sig till de som är nyanlända i Stockholm och som önskar starta och driva företag. Syftet med detta projekt är att bättre och snabbare ta tillvara nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande.

Arr: Almi Stockholm Sörmland

 

Så lyckas du med hemsidan och din digitala marknadsföring

Hur är en bra hemsida? Hur sticker man ut från sina konkurrenter och jobbar smartare med sin marknadsföring?

Under seminariet kommer Marcus Törnell och Carl Netz från reklambyrån REFLX Kommunikation, i samarbete med Snowfire, ge dig svaren på dessa frågor samt tips på hur du kan arbeta med Google, sociala medier och nyhetsbrev.

Arrangör: Snowfire

 

Thinking about starting your own business?

Come and listen to NyföretagarCentrum's experienced advisors. This seminar is in English and will talk about the basics of starting and running a business in Sweden, such as: how to find customers, pricing, marketing, budgeting, what to think about when it comes to laws and regulations, and much more!

Organized by: NyföretagarCentrum

 

Starta företag: Kort om skatter och avgifter

Skatteverket berättar hur du registrerar ditt företag och ger en kort introduktion om de skatter som är aktuella för dig och ditt företag.

Arr: Skatteverket

 

Samarbeta och starta företag tillsammans!

Ska du starta företag tillsammans med andra eller är du egen och funderar på att samverka? Coompanions erfarna företagsrådgivare informerar och rådger om möjligheterna med samverkan, ger praktiska exempel samt informerar om passande företagsformer och avtal.

Arr: Coompanion

 

Starting up a business

Are you in the process of starting up a business? Welcome to a seminar that will help you prepare for the registration of your business. The seminar is also suitable if you have already started up your business and want basic information on taxes and social contributions.

Organized by: The Swedish Tax Agency; Skatteverket

 

Almi snabbspår för nyanlända entreprenörer i Stockholm

Almi snabbspår projekt är ett projekt som finansieras av Tillväxtverket och som riktar sig till de som är nyanlända i Stockholm och som önskar starta och driva företag. Syftet med detta projekt är att bättre och snabbare ta tillvara nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande.

Arr: Almi Stockholm Sörmland

 Content Editor