Starta Eget

På Starta Eget träffar du myndigheter, företag och organisationer som vet hur man gör och vad som behövs för att starta eget. Det finns också intressanta seminarier att gå på.

Utställare

Almi Företagspartner Stockholm – almi.se/stockholm

Arbetsförmedlingen - Starta eget företag i Stockholm – arbetsformedlingen.se

Björn Lundén Information – blinfo.se

Coompanion Stockholmsregionen – coompanion.se

Dicopay – dicopay.com 

Enmanskonsulterna - enmanskonsulterna.se

Fortnox - fortnox.se

NyföretagarCentrum - nyforetagarcentrum.se

Skatteverket – skatteverket.se

SMÅA – smakassa.se

Starta & Driva Företag – startaochdriva.se

Start-Up Stockholm – startupstockholm.se

Svenska för Entreprenörer – sfx.se/utbildning/svenska-for-foretagare

Visma SPCS – vismaspcs.se

 Content Editor