Bazaren 2019 äger rum den 21-22 februari på Stockholm Waterfront Congress Centre

Tack alla utställare som fick prata sig hesa i dagarna två och tack alla tusen och åter tusen besökare som väntade tålmodigt för att besöka Bazaren 2018. Ni gjorde Bazaren till en succé.

Totalt var det 16 400 inpasseringar, vilket vi uppskattar motsvarar ca 10 000 unika besökare.

Rekrytering

Bazaren är en informell mötesplats för företag som söker personal och människor som söker nya utmaningar i sitt yrkesliv.

Arbetsförmedlingen är värd för rekryteringsdelen och erbjuder företag med rekryteringsbehov att medverka kostnadsfritt.

>> Här ser du vilka som ställde ut i rekryteringssavdelningen 2018.

Utbildning

Många besökare kommer för att skaffa information om högskolestudier och annan utbildning, eller för att få veta hur de ska göra för att få sina utländska betyg och examina bedömda och erkända. Den här gången medverkar också CSN med information om studiefinansiering.

>> Utställare Här ser du vilka som ställde ut i utbildningsdelen på Bazaren 2018.

Starta eget

I Café Starta Eget samsades utställningar med intervjuer och samtal med företagare och utställare på scen.

Café Starta Eget låg i Foajén på plan 3.

>> Här ser du se vilka som ställde ut i Café Starta Eget 2018.

Vem kan vara utställare?

  • Privata och offentliga arbetsgivare.
  • Utbildningsanordnare och myndigheter som har med antagning, studievillkor och studiefinansiering att göra.
  • Företag och organisationer med Starta eget-rådgivning och stöd till nya företagare.

Bazaren är ickekommersiell, dvs. ingen försäljning på plats är tillåten.

 Content Editor