Bazaren 2017

Tack alla utställare som fick prata sig hesa i dagarna två och tack alla tusen och åter tusen besökare som väntade tålmodigt för att besöka Bazaren 2017. Ni gjorde Bazaren till en succé.
Nöjda utställare på Bazaren 2014

Vi beklagar de långa väntetiderna in till Bazaren, men är samtidigt glada över att Bazaren är så uppskattad.

Nästa Bazar äger rum i februari 2018 i Kulturhuset i Stockholm.

Bazaren 2017

Totalt kom det...

  • 8 121 besökare till rekryteringsavdelningen
  • 5 013 besökare till utbildningsavdelningen
  • 5 584 besökare till Café Starta Eget.

Rekrytering

Bazaren är en informell mötesplats för företag som söker personal och människor som söker nya utmaningar i sitt yrkesliv.

Arbetsförmedlingen är värd för rekryteringsdelen och erbjuder företag med rekryteringsbehov att medverka kostnadsfritt.

>> Här ser du vilka som ställde ut i rekryteringssavdelningen 2017.

Utbildning

Många besökare kommer för att skaffa information om högskolestudier och annan utbildning, eller för att få veta hur de ska göra för att få sina utländska betyg och examina bedömda och erkända. Den här gången medverkar också CSN med information om studiefinansiering.

>> Här ser du vilka som ställde ut i utbildningsavdelningen 2017.

Starta eget

I Café Starta Eget samsades utställningar med intervjuer och samtal med företagare och utställare på scen.

Café Starta Eget låg i Foajén på plan 3.

>> Här ser du se vilka som ställde ut i Café Starta Eget 2017.

Vem kan vara utställare?

  • Privata och offentliga arbetsgivare.
  • Utbildningsanordnare och myndigheter som har med antagning, studievillkor och studiefinansiering att göra.
  • Företag och organisationer med Starta eget-rådgivning och stöd till nya företagare.

Bazaren är ickekommersiell, dvs. ingen försäljning på plats är tillåten.