Bazaren i korthet

Under två intensiva dagar besöker fler än 10 000 personer Bazaren.

Bazaren ger möjlighet till...

  • Informella möten mellan arbetsgivare och arbetssökande.
  • Starta eget-rådgivning.
  • Jobbsökning.
  • Information om utbildning vid universitet och högskolor, yrkeshögskolor, komvux, folkhögskolor m.fl.
  • Information om validering och värdering av utländska examina.

Bazaren är ett samarbete mellan privat och offentlig sektor samt den akademiska världen.

Lokaler

Rekrytering i Studion på entréplanet och Galleriet på plan 5

Informella möten mellan arbetsgivare och arbetssökande.

Utbildning Galleriet på plan 4 

Högskolor och andra utbild­ningsanordnare samt myndigheter och organisationer som hanterar studiemedel, antagning och validering.

Café Starta Eget på bottenplanet, ingång från Plattan

Utställningar och scenprogram.

Vem kan ställa ut

  • Privata och offentliga arbetsgivare
  • Utbildningsanordnare m.fl.
  • Företag och organisationer med Starta eget-rådgivning

Bazaren är ickekommersiell, dvs. ingen försäljning på plats är tillåten.

Läs mer

Faktablad om Bazaren