Bazaren 2018 äger rum 8 och 9 februari i Kulturhuset

Bazaren ger möjlighet till...

  • Informella möten mellan arbetsgivare och arbetssökande.
  • Starta eget-rådgivning.
  • Jobbsökning via nätet.
  • Information om utbildning vid universitet och högskolor, yrkeshögskolor, komvux, folkhögskolor m.fl.
  • Information om validering och värdering av utländska examina.

Bazaren är öppen för alla. För just utrikesfödda och ungdomar, som ofta saknar de allt viktigare kontaktnäten på arbetsmarknaden, ger mässan överlägset stora möjligheter att hitta den avgörande utbildningen, praktiken eller kontakten som kan leda till en anställning eller egen försörjning.

På Bazaren finns möjligheten att skapa möten som leder vidare för den rika och till stor del outnyttjade internationella kompetens som finns i Stockholms län.

Bazaren samlar 70 – 80 utställare och besöks under de två mässdagarna av ca 10 000 personer.