Bazaren har flyttat

Region Stockholm har tagit över Bazaren

Läs mer om Bazaren 2020 på Region Stockholms webbplats >>

 

Bazaren 2019 i siffror

  • 11 833 besökte avdelningarna rekrytering och utbildning
  • 3 259 besökte Starta eget
  • 5 588 kvinnor och 6 245 män
  • 110 utställare 

Bazaren är öppen för alla. Mötet kommer före CV:t. Arbetsgivare som söker kompetens drar nytta av 10 000 besökare, som i sin tur kan träffa ett hundratal utställare inom utbildning, starta eget och arbete. Allt under ett och samma tak mitt i centrala Stockholm.

Utrikesfödda och ungdomar saknar ofta kontakter på arbetsmarknaden. På Bazaren kan de hitta utbildningen, praktiken eller kontakten som kan leda till ett jobb eller att våga starta eget företag. 

Bazaren skapar möten som leder vidare för den till stor del outnyttjade internationella kompetens som finns i Stockholms län.

Bazaren är öppen för alla. För just utrikesfödda och ungdomar, som ofta saknar de allt viktigare kontaktnäten på arbetsmarknaden, ger mässan överlägset stora möjligheter att hitta den avgörande utbildningen, praktiken eller kontakten som kan leda till en anställning eller egen försörjning.

På Bazaren finns möjligheten att skapa möten som leder vidare för den rika och till stor del outnyttjade internationella kompetens som finns i Stockholms län.

Bazaren samlar 70 – 80 utställare och besöks under de två mässdagarna av ca 10 000 personer.

 Content Editor ‭[2]‬

 Content Editor ‭[4]‬

 Content Editor ‭[3]‬