Bazaren 2018 äger rum den 8 och 9 februari i Kulturhuset

Bazaren 2018

Webbplatsen uppdateras löpande under oktober med information om Bazaren 2018.

​​Kort om Bazaren 2017

Tack alla utställare som fick prata sig hesa i dagarna två och tack alla tusen och åter tusen besökare som väntade tålmodigt för att besöka Bazaren 2017. Ni gjorde Bazaren till en succé.

Bazaren är öppen för alla. För just utrikesfödda och ungdomar, som ofta saknar de allt viktigare kontaktnäten på arbetsmarknaden, ger mässan överlägset stora möjligheter att hitta den avgörande utbildningen, praktiken eller kontakten som kan leda till en anställning eller egen försörjning.

På Bazaren finns möjligheten att skapa möten som leder vidare för den rika och till stor del outnyttjade internationella kompetens som finns i Stockholms län.

Bazaren samlar 70 – 80 utställare och besöks under de två mässdagarna av ca 10 000 personer.