15 år med Bazaren!

Den 9 – 10 februari, 2017 är det dags för den 15 upplagan av Bazaren på Kulturhuset i Stockholm. Varmt välkommen!

Invandring är av stor betydelse för Stockholms utveckling då denna grupp, liksom inflyttningen från andra delar av landet, har en åldersmässigt ung profil och därmed är viktiga för den framtida kompetensförsörjningen.

Stockholms län har unika förutsättningar genom den mångfald som innevånare från 193 olika födelseländer innebär!

Bazaren är öppen för alla. För just utrikesfödda och ungdomar, som ofta saknar de allt viktigare kontaktnäten på arbetsmarknaden, ger mässan överlägset stora möjligheter att hitta den avgörande utbildningen, praktiken eller kontakten som kan leda till en anställning eller egen försörjning.

På Bazaren finns möjligheten att skapa möten som leder vidare för den rika och till stor del outnyttjade internationella kompetens som finns i Stockholms län.

Bazaren samlar 70 – 80 utställare och besöks under de två mässdagarna av ca 10 000 personer.